Tuesday, February 16, 2016

Pembahasan dan Soal Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 TA 2015/2016

Posted by Blogger Name. Category: , , ,

Gathekna tuladha pacelathon ing ngisor iki!
Nyegah DB
Pak Mantri         :        “Hallo …, Assalamu’alaikum!
Bagus              :  “Wa’alaikum’salam”
Pak Mantri         :        “Badhe matur kaliyan Pak RT, punapa wonten?”
Bagus              :  “Bapak nembe tingdak punika, Pak. Punika sinten nggih?”
Pak Mantri         :        “O, iki bagus ya, iki saka Pak Mantri, Nak.”
Bagus              :  “Inggih Pak, wonten wigatos punapa, Pak, mangkeh saget kula aturaken Bapak.”
Pak Mantri         :        “Ya, ngene mengko matura bapak supaya warga kene gotong royang nyegah DB.”
Bagus              :  “Gotong royong kok nyegah DB, punika kados pundi?”
Pak Mantri      :  “Ngene, kanggo nyegah lelara DB, kudu nindakake nguras wadhah banyu, ngubur barang-barang kang ora kanggo kayata botot-botol, kaleng, lan nutup wadhah banyu”
Bagus              :  “O, makaten nggih, Pak, inggih matur nuwun mangkeh kula aturaken bapak”
Pak Mantri      :  “Iya, ngono bae aja lali matir bapak! Assalamu’alaiku”
Bagus              :  “Inngih, Pak. Wa’alaikum salam.”

I.    Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c, utawa d kang dadi wangsulan kang kok anggep paling bener!
1.    Kanggo nyegah lelara DB carane kaya ing ngisor iki, kajaba ....
       a.   ngobong larahan                                     c.   ngubur barang-barang kang ora kanggo
       b.  nguras wadhah banyu                            d.   nutup wadhah banyu
2.    Supaya awak waras kudu nindakake kaya ing ngisor iki, kajaba …
       a.   olah raga                                                 c.   mangan sing wareg
       b.  mangan teratur                                       d.   njaga resike awak.
3.    Yen ana wong lara dipreksakake ana ing …
       a.   KUA                           b.   Posyandu     c.   Polres                                d.   Puskesmas
4.   Papan panggonan kanggo tuku obat ana ing ….
      a.   Apotek                        b.   penginapan            c.   hotel                         d.   Rumah Sakit     
5.   Raden Werkudara iku jenenge akeh kaya ing ngisor iki, kajaba ….
      a.   Bima                            b.   Yudhistira    c.   Bratasena                          d.   Haryasena
6.   Raden Werkudara kasatriyane ana ing ….
      a.   Plongkowati                b.   Madukara     c.   Pringodani                         d.   Jodhipati
7.   Nuwun sewu kula badhe      …     kaliyan Bu Siti, punapa wonten?
      a.   omong                         b.   kandhai        c.   ngendika                           d.   matur
8.   Wong sing mangan tanpa ukuran ngluwihi apa sing dipangan  wetenge bakal ...
      a.   mumet                         b.   pegel             c.   kemlekaren                        d.   kekeselen
9.   Lakon wayang kang nyritakake laire Werkudara yaiku   ....
      a.   Bima Suci                                               c.   Bima Kurda
      b.   Bima Bungkus                                       d.   Kuku Bima
10. Ibune Werkudara yaiku Dewi ....

      a.   Madrim                       b.   Gendari        c.   Kunthi                               d.   Arimbi

Selengkapnya DISINI

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

Blog Archive