Tuesday, February 16, 2016

Ulangan Harian Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 TA 2015/2016

Posted by Blogger Name. Category: , , ,

A.           Tulisen aksara jejeg sambung
1.Ibu tindak Pasar
2. Aku menyang kutha
3. Bapak lagi rawuh
4. Ibu mundhut dhuku
5. Ita taberi sinau

B.Wenehana tanda ping (x) a, b, utawa c  jawaban kang bener !
1.    Ibu …. Pasar
      a.   lunga                           b.   tindak                             c.   menyang
2.  Aku turu ibu wis …. Dhisik
      a.   tangi                            b.   wungu                            c.   nglilir
3.    Sing kelip-kelip …
      a.   srengenge                  b.   rembulan                       c.   lintang
4.    Sing Mratelakake gela yaiku …
      a.   Ah bijiku ala               b.   Ora lali maca crita        c.   tansah sinau
5.    Dina minggu iku … sadina
      a.   prei                             b.   mrei                               c.   dipreini
6.    Aku durung turu ibu …
      a.   wis sare                      b.   lagi babuk                     c.   nembe tilem
7.    Supaya pinter kudu … sinau
      a.   kulina                          b.   kerep                             c.   taberi
8.    Saben wengi aku nggarap PR lan ….
      a.   Sinau                          b.   adus                               c.   bal-balan
9.    Tangi turu bantal,guling, lan kemul prayogane …supaya rapi.
      a.   dibuwang                   b.   disiram                          c.   ditata
10. Kutha- Menyang- Aku
      Tembung-tembung ing dhuwur  yen ditata  dadi ukara …
      a.   Menyang kutha aku   b.   Aku menyang kutha     c.   Kutha menyang akuSelengkapnya DISINI

0 comments:

Post a Comment

◄ Posting Baru Posting Lama ►
 

Wong Ndelok

BBM Contact